Pedagogisch beleid

De Tantes werken volgens een doordacht pedagogische aanpak. Dit geeft kinderen structuur bij de dagelijkse gang van zaken. Rust en regelmaat ervaren jonge kinderen als houvast. Wat hen structuur biedt zijn de vaste routines voor spelen, rusten, eten en activiteiten.

Dit geldt vooral voor dreumesen en peuters. Bij de allerkleinsten houden we zoveel mogelijk het ritme van thuis aan.

 

Ruimte voor de kinderen

Wij vinden het belangrijk de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten door ze bewegingsvrijheid en uitdaging te bieden. Onze groepsruimten zijn dan ook veilig, gezellig, vertrouwd en uitnodigend. Daarnaast kan ieder kind zich even terugtrekken, mocht het daar behoefte aan hebben. Bij de Tantes worden de kinderen opgevangen volgens een vaste dagindeling wat betreft eten, drinken, spelen, slapen, verschonen,  etc.

Zo zijn er voor de peuters vaste rustuurtjes. De hele kleintjes hebben veelal een eigen slaap- en eetritme, ook daar wordt rekening mee gehouden. Alle kinderen spelen dagelijks buiten op het speelplein waar o.a. schommels, speelhuis met glijbaan en peuterfietsjes te vinden zijn.

 

Voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar

Wij hebben 3 stamgroepen, iedere stamgroep heeft een eigen pand.  

De ruimtes zijn vanzelfsprekend afgestemd op de leeftijdsgroep van de kinderen. Met afwisselend speelmateriaal en leuke activiteiten ontwikkelen kinderen hun sociale en lichamelijke vaardigheden. Ze leren omgaan met leeftijdgenootjes en er is natuurlijk persoonlijke aandacht voor ieder kind. De Tantes creëen een warme sfeer waarbij ieder individu even belangrijk is, waarbij iedereen er mag zijn.

Een kinderdagverblijf is meer dan een veilige speelplek voor kinderen. Het is de plek waar kinderen tijdens het spelen andere kinderen ontmoeten en zich verder ontwikkelen. Dit biedt kinderen, naast de opvoeding thuis, iets extra’s.

Het contact met andere kinderen onder deskundige begeleiding heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van elk kind. Warmte en gezelligheid staat bij ons centraal waarbij de kinderen zich veilig en gewaarborgd voelen.

 

Beweegkriebels

Kruipen, rollen, klauteren, springen en dansen: kortom lekker bewegen! Kinderen beleven heel veel plezier aan bewegen. Wij geven dagelijks speciale aandacht aan spel- en bewegingsactiviteiten. Bij beweegkriebels staat het stimuleren van zelf bewegen en ontdekken voorop. 

 

Peuter Plus

Peuters van ruim 3 jaar zijn  toe aan iets extra’s in de kinderopvang. Voor deze peuters hebben wij de peuter + activiteiten in het leven geroepen. Met deze activiteiten bereiden de kinderen zich spelenderwijs voor op de basisschool. Ze geven de oudste kinderen net iets meer uitdaging en maken de stap naar de basisschool daarmee kleiner. Onze knuffelbeer Kiki helpt de kinderen hierbij!